Ontmoet & Co | Apeldoorn

Naar alle genomineerden

Ontmoet & Co | Apeldoorn

Wens: nieuw meubilair voor ontmoetingscentrum

Ontmoet & Co richt zich op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Het overgrote deel van de deelnemers is ouder dan 65 jaar. Vrijwilligers spelen een prominente rol in de uitvoering, dit zijn bij voorkeur ouderen. Activiteiten hebben bij voorkeur een intergenerationeel karakter, gericht op diversiteit binnen de doelgroepen en het vergroten van het sociaal netwerk van de ouderen. Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem in Apeldoorn. Om verschillende redenen, zoals bv langer thuis wonen en het ontbreken van een sociaal netwerk, speelt dit probleem ook bij ouderen. De 35 vrijwilligers van Ontmoet & Co doen hun best in bestrijding van eenzaamheid onder de ouderen. De aankleding en het meubilair spelen daar ook een rol in, zodat men zich thuis voelt. Het meubilair en aankleding is ouder dan 10 jaar en begint slecht te worden. Graag zouden we dit willen vervangen om zo weer een huiselijke sfeer te creëren, waar de ouderen zich in thuis voelen.