Voorwaarden

Een donatie is belangeloos. Wij verwachten daar dus niets voor terug.

Om de projecten allemaal een eerlijke kans te bieden, stelt Stichting voor Elkaar enkele voorwaarden aan het toekennen van de Goed voor Elkaar-prijs. De belangrijkste voorwaarden hebben we voor u hieronder kort samengevat. Alle voorwaarden kunt u nalezen in dit document.

Over de commissies

De toekenningscommissie van de Goed voor Elkaar-prijs bestaat uit ledenraadsleden en enkele adviseurs uit de regio. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en beslist welke projecten worden gehonoreerd of genomineerd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal voorwaarden. De commissie selecteert/honoreert op basis van de volgende criteria:

 • voldoet de aanvraag aan de voorwaarden;
 • verdeling over het werkgebied van Univé Stad en Land;
 • verdeling over de aandachtsgebieden sport, cultuur, welzijn en educatie.

Over het project/de aanvrager

De voorwaarden voor het project of de aanvrager zijn hieronder toegelicht. Het project/de aanvrager:

 • heeft een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak. Initiatieven die alleen een persoonlijk doel nastreven, vallen daarbuiten;
 • moet online aangemeld worden via de Doe Mee-pagina;
 • mag maximaal één aanvraag per jaar indienen (dus niet voor beide prijzen);
 • kan slechts 1 keer per 5 jaar een donatie ontvangen;
 • bevindt zich in het werkgebied van de Coöperatie Univé Stad en Land;
 • is lid van Univé
 • .

Niet in aanmerking komen:

 • verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en/of milieubelastende activiteiten of evenementen;
 • verzoeken die alleen een persoonlijk doel nastreven;
 • verzoeken van politieke aard of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep.

Aanvullende voorwaarden Goed voor Elkaar:

 • behoeft een donatie voor tastbare en duurzame hulpmiddelen met een maximale aanschafprijs van € 1.000,-
 • er is mogelijkheid tot het plaatsen van een Univé-uiting op het gedoneerde hulpmiddel.