Nieuwe gereedschappen voor Buurtbongerd Braamkamp

Nieuwe gereedschappen voor Buurtbongerd Braamkamp
10 oktober 2019 Monique Spaaij

De Buurtbongerd is een goedlopend burgerinitiatief. Al 6 jaren onderhouden ze met een grote groep buurtgenoten een stuk groen in de wijk. Het samenwerken in de boomgaard heeft de buurtcohesie voelbaar verstevigd. Nog steeds sluiten nieuwe geïnteresseerden aan. Daarnaast werken er 1x per maand cliënten van Zozijn in de Buurtbongerd. Het is een groene oase in de wijk waar mensen kunnen samenkomen om te ontspannen. Ieder jaar organiseren ze evenementen zoals een kunstmarkt en een oogstfeest. De buurtbongerd heeft ook een buurtmoestuin aangelegd. Hiervoor zijn gereedschappen nodig. Met de Goed voor Elkaar-prijs zijn deze gereedschappen aangeschaft.