Nieuwe piano voor Kleinkoor Excelsior Ommen

Nieuwe piano voor Kleinkoor Excelsior Ommen
25 maart 2016 Jiska Rook
2014-Unifonds uitreiking aan Kleinkoor Excelsior Ommen, 26 november 2014-bijdrage stichting voor elkaar-unive verzekeringen2015-Unifonds bijdrage voor EHBO vereniging Hoogeveen, 15 april 2015-bijdrage stichting voor elkaar-unive verzekeringen2015-Unifonds uitreiking kledingbank Nieuwleusen, 25 februari 2015-bijdrage stichting voor elkaar-unive verzekeringenCasa Bonita Twello-bijdrage stichting voor elkaar-unive verzekeringenOBS Fontein Warnsveld-bijdrage stichting voor elkaar-unive verzekeringen-Univé Stad en Land

Kleinkoor Excelsior is geweldig blij met de nieuwe piano die het Unifonds van Univé Verzekeringen Ommen geschonken heeft. Woensdag, 26 november 2014, vond de feestelijke overhandiging plaats in de basisschool Het Koloriet te Ommen.

Het Unifonds is een fonds van en voor leden van Univé. Het fonds stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar om projecten en instellingen met een breed maatschappelijk draagvlak te ondersteunen. De bijdrage per project is vastgesteld op maximaal € 1.000.-.

Wencie Gerrits kreeg de eer om de nieuwe piano in te spelen. Hij koos hiervoor  ‘Polonaise’ van Chopin en wist hiermee op de nieuwe piano een prachtig stukje muziek neer te zetten.

Bron: Kleinkoor Excelsior Ommen