Privacy

Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen is voor ons de basis om met u en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen. Maar ook om veiligheid van diezelfde gegevens bij ons als uw verzekeraar. Wij zullen daarom zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons verstrekt. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels.

Privacyverklaring

Omdat het belang van uw privacy ook voor ons groot is, hebben wij als Univé regels over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze regels vindt u terug in onze privacyverklaring. Daar mag u ons aan houden.

Ook uw Regionale Univé hecht grote waarde aan uw privacy. Hoe zij met uw gegevens omgaat vindt u terug in hun (eigen) privacyverklaring. Deze is te vinden op de site van uw Regionale Univé.

Wat betekent dit voor u?

Wij willen graag het contact met u zo eenvoudig, transparant en vlot mogelijk laten verlopen. Tegelijkertijd willen en moeten wij ervoor zorgen dat niemand onterecht uw gegevens kan zien of uw identiteit of gegevens kan misbruiken. Dit doen wij door onze systemen te beveiligen, door werkafspraken te maken en door te controleren dat u degene bent die u aangeeft te zijn.
E-mailadressen en telefoonnummers worden gebruikt door de Coöperatie Univé (bemiddelaar) en N.V. Univé Zorg. Tussentijdse wijzigingen die hierin worden doorgegeven, verstrekken deze partijen aan elkaar.

Beveiligde site

Ook de site die u nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacygebied. Wij verzamelen en analyseren de gegevens over uw bezoek aan deze website om de site te verbeteren en aan uw gebruikswensen aan te passen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan kunt u in uw eigen browser “cookies accepteren” uitschakelen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy? Geef deze dan via e-mail door aan privacy@unive.nl. Vermeldt u daarin ook uw naam- en adresgegevens. Binnen twee werkdagen krijgt u een reactie van onze privacymanager.