Stichting Gehandicapten Adviesraad Raalte

Stichting Gehandicapten Adviesraad Raalte
10 oktober 2019 Monique Spaaij

De Stichting Gehandicapten Adviesraad gaat in 2019 haar voorlichtingsmateriaal vervangen en vernieuwen, dat zij gebruikt voor voorlichting aan basisscholieren én voor informatie aan de doelgroep. Dit materiaal bestaat uit allerhande hulpmiddelen die het voor mensen met een beperking mogelijk maken deel te nemen aan het maatschappelijk en sociale verkeer.

De huidige hulpmiddelen voor voorlichting en informatie zijn sterk verouderd en zijn ingehaald door vele technische en technologische ontwikkelingen. De voorlichting aan basisschool leerlingen (12 basisscholen / groepen 6 en 7 / gemiddeld 450 leerlingen per jaar) is om deze reden niet langer actueel. Met een donatie van Stichting voor Elkaar heeft de stichting de aanhangwagen die gebruikt wordt om de middelen te vervoeren laten opknappen en verbeteren.