Voorwaarden

Om de projecten allemaal een eerlijke kans te bieden, stelt Stichting voor Elkaar enkele voorwaarden aan het toekennen van de Goed voor Elkaar-prijs. De belangrijkste voorwaarden hebben we voor u hieronder kort samengevat.

Over de commissies

De toekenningscommissie van de Goed voor Elkaar-prijs bestaat uit ledenraadsleden en enkele adviseurs uit de regio. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en beslist welke projecten worden gehonoreerd of genomineerd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal voorwaarden. De commissie selecteert/honoreert op basis van de volgende criteria:

 • voldoet de aanvraag aan de voorwaarden;
 • verdeling over het werkgebied van Univé Stad en Land;
 • verdeling over de aandachtsgebieden sport, cultuur, welzijn en educatie.

Over het project/de aanvrager

De voorwaarden voor het project of de aanvrager zijn hieronder toegelicht. Het project/de aanvrager:

 • heeft een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak. Initiatieven die alleen een persoonlijk doel nastreven, vallen daarbuiten;
 • de toekenning bedraagt maximaal € 2.000,-;
 • Het project moet met grote waarschijnlijkheid op korte termijn (binnen 6 maanden) uitvoerbaar zijn;
 • moet online aangemeld worden via de Doe Mee-pagina;
 • bevindt zich in het werkgebied van de Coöperatie Univé Stad en Land;
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Er is bij voorkeur een mogelijkheid tot het plaatsen van een Univé-uiting op het gedoneerde hulpmiddel;
 • Niet in aanmerking komen:

  • verzoeken die te maken hebben met gevaarlijke en/of milieubelastende activiteiten of evenementen;
  • projecten die al zijn gerealiseerd;
  • verzoeken die alleen een persoonlijk doel nastreven;
  • projecten die alleen toegankelijk zijn voor een bepaalde groep mensen;
  • organisaties en/of projecten met commerciële doelstellingen en een winstoogmerk;
  • verzoeken van politieke aard of die betrekking hebben op een specifieke bevolkingsgroep.